Rød sløjfe

BirchEriksen.org

HIV/AIDS


På hjørnet af Castro St.

På hjørnet af Castro og Market St. i San Francisco, oktober, 1985
med en mindst 12 kg tung Nagra IV-S over skulderenHIV/AIDS har fyldt meget i Poul Birch Eriksens pro­fes­si­o­nelle liv. Han var en af de første til at gøre epidemien til et journalistisk stofområde.

Den første P1-udsendelse om sygdommen stammer fra 1984.

Året efter satte programchef Lars Persson ham til i P1-regi at lave den første danske massemedie oplysningskampagne.

Målet var at afmystificere sygdommen og gøre den til noget, der kunne gøres noget mod.

Det kunne samtidig ses som en markering af, at public ser­vice forpligtelsen har et indhold: Når myndighederne ikke havde til sinds at lave en generel oplysningsindsats måtte andre træde til - in casu Danmarks Radio.

Set i bakspejlet har det dog været noget af et spørgs­mål om det var den rigtige satsning. Er det me­di­er­nes opgave at lave oplysningskampagner? Eller skal de ikke snarere bruge deres ressourcer på at for­hol­de sig kritisk til politikeres og myndigheders gøren og laden - i dette tilfælde mest mangel på samme?

De seneste mange år har hovedinteressen været den poli­tisk/administrative håndtering af den krise HIV/AIDS er.

HIV/AIDS som stofområde har været et bedre videre­ud­dannelsesforløb, end hvad der kunne været udtænkt.

HIV/AIDS er så lærerigt at beskæftige sig med, fordi det er et felt, hvori ikke blot medicinske, men også vigtige politiske, forvaltnings-mæssige, sociale og kulturelle prioriteringer og holdninger tørner sammen.

Det giver nogle muligheder for at beskæftige sig med med videnskab, med følelser, med eksistentielle spørgsmål, med politik - inden- såvel som udenrigs - og for at lave oplys­nings­kampagner, dybdeborende journalistik, opbygge net­værker, skrive bøger og videnskabelige artikler, undervise, m.m.m.Eksempelvis:

Nye læsere kan begynde her
Forordet til »AIDS - mellem linjerne« - en bog om Blodsagen, skrevet sammen med Anne Brockenhuus-Schack
Smilet bag masken
Om hvordan HIV/AIDS kom ind i en familie, hvor manden var bløder
Friheden - til at undre sig
Interview med Viggo Faber
Om tal og læsningen heraf
Nogle betragtninger om statistikker - med opgørelser af forekomsten af HIV/AIDS som afsæt
Imagine A Cure
Om 'Berlin-patienten' der vendte op og ned på forestillingerne om hvad der var muligt for behandling af HIV/AIDS
Om pandemier og pandemier
Kan erfaringer - og erkendelser - fra HIV/AIDS og andre pandemier bruges over for COVID-19?
Akkreditering

Long term survivor of International AIDS Conferences
- med et udtryk af Jonathan Mann(1947-1998), Første chef for UNAIDS