Tal her

BirchEriksen.org

Om Orientering5.sal NF

Redaktionssekretariatet for OrienteringIIa på 5. sal i Radiohusets NFDet kan være meget finurligt at spørge til, hvornår Ori­en­tering sendte sin første udsendelse. For svaret kom­mer til at afhænge så ganske af, hvilken inkarnation, der konkret spørges til.

Orientering har nemlig i årenes løb kunne høres i forskellige formater, har haft forskellige fysiske adresser og har henhørt i forskellige organisatoriske regier.

Nemmere bliver det ikke af, at det fortoner sig til 'en gang i 60'erne', hvornår den allerførste udsendelse med titlen »Ori­entering« egentlig blev sendt.

Så meget står dog fast, at OrienteringI holdt til i Radio­hu­set på Rosenørns Allé og i Osborne-bygningen, på hjørnet af Vesterbrogade og Frederiksberg Allé. Udsendelserne blev sendt fra studie 28 og 29 på første sal i Radiohusets Ny Fløj. Regirummene var rigt udsmykket med træ og forsynet med lodretstående Lyrec'er.

Blandt medarbejderne var Lars Persson, Jens Winther, Georg Metz, Niels von Kohl, Michael Sinding, Frank Osvald, Halldor Sigurdsson, Jens Nauntofte, Ruth von Sperling, Poul Schmidt, Mette Fugl, Jørgen Thorgaard m.m. fl.

Det kunne være et miljø for 'viderekomne', men da der sam­tidig var en stor redaktionel frihed med rigelig plads til in­spi­ration, skæve vinkler og eksperimenter, var der en rum­melighed som grundlagde programmets ry for lytteværdig radio.

OrienteringI sendte sin sidste udgave den 29. marts, 1974.

Lukningen hang bl.a. sammen med en Radioråds-beslutning om at opsplitte Kultur- og Aktualitetsafdelingen (KA) til Ny­heds- og Aktualitetsafdelingen (NA-R) og Kultur- og Sam­fundsafdelingen (KS-R).

Formatet forsvandt dog så langt fra fra æteren. NA-R eller Radioavisen under Jørgen Schleimann lavede sin udgave i Nyhedsmagasinet, mens KS-R under Jørgen Vedel Petersen lavede sine udgaver i Kvartifem, der tog sig af inden­rigs­stoffet, og Udefra, der tog sig af udenrigsstoffet.

Regibemærkning: Jørgen E. Petersen blev i den forbindelse hentet fra Journalisthøjskolen til at stå spidsen for Udefra.

OrienteringII (gen)opstod som en sammenlægning af Kvartifem og Udefra, i efteråret 1987, efter Lars Persson var blevet KS-R programchef i 1985 - selvsamme Lars Persson, der var studievært i den sidste OrienteringI.

Rækkevidden af bodelingen i 1974 var lang og var i mange år derefter et åbent sår mellem de redaktioner, der primært producerede henholdsvis nyheder og aktualitet. En konflikt der levede videre, også hos chefer og med­ar­bej­de­re, der kom til længe efter. De overtog ganske enkelt skyt­tegravene.

Et af 'problemerne' med Orientering var, at programmet helt åbenlyst konkurrerede med Radioavisen og TV-Avisen. I mo­nopolets dage vel at mærke.

Den interne konkurrence kunne gøre det svært for medar­bej­dere at skifte til en af 'aviserne' - og også den anden vej.

Det sås også ved, at det blev et stridspunkt i Huset om nav­net Orientering måtte anvendes om sammenlægningen af Kvartifem og Udefra.

Med udgangen af 1989 lukkede Kultur- og Samfunds­af­de­lingen og blev organisatorisk erstattet af P1, som Orien­te­ringIIa blev en redaktion under.

Adressen var fortsat Julius Thomsens Gade 14, lige over for indgangen til Koncertsalen, hvor også KS-R havde boet.

Karen Hjulmand og Niels Lindvig har været med siden be­gyndelsen af OrienteringII.

Nogle år inde i 90'erne blev OrienteringIIb først pålagt et samarbejde med Radioavisen, og siden gjort til en del af Nyhedsdivisionen organisatorisk.

I den forbindelse flyttede redaktionen over i Radiohuset. På 5. sal i NF.

Ved udgangen af 2006 var det slut i Radiohuset.

Siden 2007 har Orientering sendt fra DR-Byen på Amager.

Organisatorisk har redaktionen flakket mellem DR-Nyheder, DR-Perspektiv, tilbage til DR-Nyheder og for nærværende under DR-Danmark.

Rent fysisk er det også blevet til adskillige placeringer på Amagerhylderne i Nyhedshuset.

I forbindelse med Radio 24/7s komme ændrede Orientering i 2011 sit sendetidspunkt. Radio 24/7 overtog nemlig den FM-frekvens P2 havde haft, hvorfor P1 og P2 fremover skul­le derfor deles om den tilbageblevne FM-frekvens. Delingen betød, at P1 sender fra 6 til 18 og at Orientering derfor nu sendes fra 16:10 til 18:00 på FM-båndet.

I 2014 er Orientering begyndt at sende med to studieværter for at få en mere spændstig fortælleform. Også Orien­te­ringIIa forsøgte sig med to studieværter i en periode.