Tilbage


Det skal nok gå, altsammen

 


Programmet blev sendt 1996-2001 på P1 fredag 9:10-10:00

Påskønnedes med P1-prisen i 1999

Blev lukket med udgangen af august 2001 


De fire sidste udsendelser

Fredag den 31. august, 2001:

Hvorfor det ikke lader sig gøre at sænke skatten

Danmark har noget nær verdens højeste skattetryk. Samtidig kræver vi flere og bedre offentlige ydelser. Peter Munk Christiansen, professor ved Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning på Aalborg Universitet, i en samtale om det paradoksale i at man ikke skal vente at effektiviseringer udmønter sig i lavere skatter.

 

Fredag den 24. august, 2001:

Hvad nu hvis

Kuppet for 10 år siden i Sovjetunionen var lykkedes? Eller Boris Jeltsin havde været indisponeret og ikke kunne hoppe op på kampvognen? En kontrafaktuel leg med begivenhederne med Ruslands-kenderen Chr. Mailand-Hansen

 

Fredag den 17. august, 2001:

Frifundet eller stadig skyldig

Gorm Toftegaard Nielsen, professor i strafferet ved Aarhus Universitet, i en samtale, der tager udgangspunkt i afgørelsen i cykelrytteren Bo Hamburgers dopingsag

 

Fredag den 10. august, 2001:

Kritik fra højre

Aviserne, særlig Berlingske Tidende, brugte megen spalteplads på debatsiderne til indlæg om P1s venstreorientering. Per Stig Møller, forfatter og MF for de konservative, udlægger hvad højreorienteret eller borgerlig samfundskritik er for en størelse.

 

Redaktørens skrivebord
»Den dag, DRs produktioner ligner det øvrige medieudbud, er der ikke længere grund til at opretholde institutionen.«
Generaldirektør Chr. S. Nissen på konference om fremtidens kommunikations- og medielandskab, den 16. august, 2001, ifølge Information.

»Det skal nok gå, altsammen...« kom først sent på nettet. Det skete efter at Danmarks Radio og pladeproducenternes brancheforening IFPI indgik en generel aftale, der betød at de musikcitater, der benyttes i udsendelser, også måtte lægges på nettet.

Da »Det skal nok gå, altsammen...« ofte brugte citater som en meningsbærende del af udsendelsen, var der før aftalens indgåelse ikke megen idé i at lægge en amputeret version på nettet.

Flemming Junget
Teknik:  
Flemming Junget


Poul Birch Eriksen
Ved mikrofonen:
  Poul Birch Eriksen

     

Kendingsmelodien til »Det skal nok gå, altsammen...« er fra Niels Viggo Bentzons Kammerkoncert for 11 instrumenter, op. 52, slutningen af 1. satsen. Det er statsminister Poul Nyrup Rasmussen der kommer med forsikringen i den generalpause Niels Viggo Bentzon så forudseende lod være mod slutningen, da han i 1948 komponerede kammerkoncerten. Tidligere var det Poul Schlüters stemme, der lød.