BirchEriksen.org

Influenza: Tema med variationer


En af sidegevinsterne ved at have beskæftiget sig så længe med HIV/AIDS er de forudsætninger det har givet for at for­stå andre, smitsomme sygdomme - kendte som nyop­duk­ke­de og ikke mindst gamle kendinge i nye varianter og på loka­li­teter, hvor globalisering og klimaforandringer giver dem nye muligheder for at trives:

Malaria, tuberkulose, polio, chikungunya, dengue, ebola, West Nile, SARS, MERS, m.fl.

Og så selvfølgelig influenza.

Over alt på kloden forekommende, hos mennesker, pattedyr og fugle, i evindelig forandring.

Med adskillige varianter i omløb på samme tid. Nogle gør én vært syge, men ikke de andre. Indtil de forskellige varianter måske får blandet gener, ofte hos en helt tredje vært.

H7N9-influenzaen, der først blev opdaget i Shanghai i fe­bru­ar, 2012, er en blanding af mindst tre, forskellige fugle­in­flu­en­zaer. Som tilsyneladende ikke gør fugle klinisk syge. Og dermed heller ikke giver mennesker noget forvarsel om at de kan være smittebærere.

Influenzavirus kan også mutere. Uheldigvis er de som andre RNA-vira ikke er så nøjeregnende med at læse korrektur med stor risiko for at der kan ske kopieringsfejl.

Derfor er influenza aldrig en influenza aldrig en influenza, men optræder i nye varianter, som regel i vintermånederne i de temperede egne og året rundt i de tropiske.

Med hvad det indebærer af vanskeligheder med at sammen­sætte og fremstille en vaccine, der skal nyformuleres til hver sæson.

Som regel er en sæsoninfluenza begrænset i sit omfang, men omkring fire gange per århundrede opstår pandemier, der breder sig over flere kontinenter samtidig og som kan cirku­lere i årevis.

Den seneste pandemi var H1N1 Influenza A, der først blev opdaget i Mexico i foråret, 2009, som en forlængelse af den sædvanlige sæsoninfluenza.

Det at der lige har været én, betyder ikke nødvendigvis, at der vil være længe til næste gang. Men udelukker ikke, at det kan blive tilfældet.

Det er bl.a. derfor influenzaens variationer kræver et vågent øje.

Eksempelvis (Links i udu)

Frygtet fugleinfluenza krydser Stillehavet
Den 3. januar døde en canadisk kvinde, i slutningen af 20'erne, som den før­ste i Nordamerika af den frygtede H5N1-fugleinfluenza. Hun havde netop væ­ret på besøg i Kina.
Fra Orientering den 9. januar, 2014
Den nye H7N9-influenzas veje
H7N9-influenzaen, der spredte sig fra Shanghai til flere kinesiske provinser i foråret 2013 er på mange måder en gåde. For det er svært at finde fælles­næv­nere for tilfældene.
Fra Orientering den 29. april, 2013
Nytænkende influenza-vaccine godkendt
En ny generation af influenzavacciner er undervejs. De bruger cellelinjer fra hunde og insekter som udgangspunkt i stedet for de hønseæg, der har været brugt de seneste snart 70 år. Det kan nedbringe produktionstiden med flere, vigtige uger.
Fra Orientering den 23. januar, 2013
Svineinfluenza med pandemisk potentiale
Under kortlægning af svineinfluenza er amerikanske og koreanske forskere hos raske grise faldet over en variant, der kun er få mutationer fra at kunne smitte mennesker gennem luften.
Fra Orientering den 12. september, 2012
Influenza-pandemien kostede flere livet end først antaget
Influenzapandemien 2009 står som en meget mild en af slagsen. Måske mest fordi man hidtil kun har opgjort laboratoriebekræftede tilfælde. Men det er nok kun prøver fra de færreste, som har været vejen omkring et labora­to­ri­um.
Fra Orientering den 6. juli, 2012
Sandsynlighed afgør klager over vaccine
Om produktion af influenzavacciner og om den kritik, der har været rejst mod den vaccine, der blev anvendt under influenzapandemien i 2009.
Fra Orientering den 28. marts, 2012
Håndteringen af influenza-pandemien undersøges
Efter det har vist sig, at H1N1 influenzaen nok var smitsom, men ikke syn­der­lig sygdomsfremkaldende, er der stor lyst til at få undersøgt, hvorfor sund­hedsmyndighederne ikke gennemskuede det, mens det stod på.
Fra Orientering den 8. juni, 2010
Influenzaen er ovre - for denne gang
Efter at have lagt mange på langs klingede H1N1 influenzaen ud i løbet af december måned. For denne gang.
Fra Orientering den 23. december, 2009
Tamiflu-sag skaber debat
Effekten af influenza-medicinen Tamiflu synes at være beskeden. Ikke desto mindre har Tamiflu været en god forretning for producenten, Roche. Men det er svært at kritisere Roche, for de har bare fulgt gældende regler.
Fra Orientering den 9. december, 2009
H1N1 aktuel i flere år endnu
Lektien fra Den Spanske Syge er, at den langt fra var ovre efter første omgang i begyndelsen af 1918. Frem til udgangen af 1920 vendte den tilbage i flere bølger, fortæller sygdomshistorikeren Lone Simonsen fra George Washing­ton University.
Fra Orientering den 19. november, 2009
A H1N1 - nu pandemisk influenza i fase 6
Beredskabsplanens udformning gjorde det nærmest uundgåeligt, at influen­zaudbruddet før eller senere ville få betegnelsen pandemi.
Fra Orientering den 11. juni, 2009
Robust globalt beredskab mod smitsomme sygdomme
Aldrig før har sundhedsmyndighederne verden over været så velforberedte på et sygdomsudbrud som de var på den influenza, der bredte sig fra Mexico i foråret 2009.
Fra Orientering den 7. maj, 2009
s