Tage Baumann

Journalist med Tyskland og Sikkerhedspolitik som stofområder24 august 2021

Pandemier & sikkerhedspolitik

Mens verden forbereder sig på at møde en fjerde COVID-19 bølge bliver det stadig mere klart at vi ikke alene står midt i en sundheds­krise, men at COVID-19 pandemien også kan ud­gøre en sikkerheds­politisk risiko, der skal tænkes igen­nem og tages højde for.

I denne podcast, produceret af Det Udenrigspolitiske Selskab med Charlotte Flindt Pedersen som ordstyrer, er de med­vir­kende Tage BaumannMangeårig kollega fra Aktuelt (før det blev fri), Radio­avi­sen og Orien­te­ring og Poul Birch Eriksen.

Hvad har pandemier med sikkerhedspolitik at gøre?

Linket åbner i ny fane via PodBean.com

I podcastens indledning nævnes, at København i 1970 var tæt på at blive erklæret 'lukket by' som følge af et tilfælde af kopper.
Beskrevet i Dansk Medicinhistorisk Årbog

Linket åbner som pdf i ny fane via dsr.dk/dshm


Henrik Permin, Palle Petersen og Niels Høiby: Det sidste tilfælde af kopper i Danmark - og de organisatoriske forhold i 1970. Dansk Medi­cinhistorisk Årbog 2005. Side 115-142.