BirchEriksen.org

Formidling af videnskab, global sundhed, ting-der-går-galt, m.m.m. ~ i ord & lyd

Den håndtagsløse vand­pum­pe i Broad StreetSiden 1936 Broadwick Street, Soho, W1F i London er god at få for­stand af.

Under udbruddet af ko­le­ra i sensommeren 1854 kort­lagde lægen John Snow dødsfaldene i Soho.

Den viste en over­hyp­pig­hed af til­fæl­de om­kring pumpen i Broad St.

Minde-Pumpen i Broadwick StreetPumpen til minde om John Snow - og know-how der kan overtrumfe know-why - blev op­stil­let i 1992.
Dog ikke præcis hvor den oprindelige pumpe stod. Men små hundrede meter væk ud for num­mer 32. Her stod den indtil 2015, hvor den måtte vige for reno­ve­ringsarbejder.
I juli 2018 blev den i forbindelse med et andet reno­ve­rings­ar­bej­de gen­op­stil­let på sin historiske plads, ved nummer 39, ud for pub­ben, der bærer John Snows navn.

John Snow (15. marts, 1813 – 16. juni, 1858) blev i 1830 medlem af Afholds­bevægelsen og var også vegetar. Dårligt helbred fik ham i midten af 1840'er­ne til igen at spise kød og drikke vin.

Selv om John Snow ikke kendte til bakterienVibrio cholera blev be­skre­vet i 1854 af italieneren Felippo Pacini (1812-83), men opdagelsen blev igno­re­ret af en samtid, der abbo­nerede på miasma-teorien om syg­domskim, som kunne over­føres gennem usund luft.
Først med Robert Kochs (1843-1910) felt­ar­bej­de i Egypten og Indien i 1883-84 begyndte Vibrio cho­lerae at blive accep­te­ret som årsag til kolera.
bag kolera, vidste han nok til at have en løsning:

Ved at fjerne håndtagetDen 8. september, 1854 blev beboerne tvunget til at hente deres vand fra andre pumper.

Og dét var, hvad der skul­le til for at stoppe udbruddet.


Ung skrivende mand
Som radiojournalist på P1Dengang det var sjovt at være der og i Orientering kunne Poul Birch Eriksen virke foruroligende.

Mest på grund af det foretrukne emnevalg: Smitsomme sygdomme og andre katastrofer.

Men måske også for måden han formidlede disse emner.

For oftest lød han til at nyde det...